En compliment del convingut en el Reglament per l’elecció de la Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama com a Junta Tècnica la única candidatura presentada, amb els càrrecs següents:

Cap de Colla: Anna Tió Rico
Cap de Troncs: Agnès Camps Martinez
Cap de Pinyes: Marc Coll Casellas
Caps de Canalla: Mariona Prat Terradellas (social) i Marta Cruz Navascués (tècnica).

Informar també dels resultats del Vot de Confiança que es va celebrar el passat Divendres 3 de Juny: 41 associats varen donar el vot de confiança favorable a aquesta Junta Tècnica i 12 associats van donar vot desfavorable.

Secretari de la Junta Electoral Presidenta de la Junta Electoral
Jordi Garriga Muntanyà Noemi Aguilar Alemany