Les festes s’han acabat. Tenim el cos ple de torrons i segur que us heu fet moltes promeses al començar l’any. Tots sabeu que teniu una oportunitat que us ajudarà a complir moltes d’aquestes promeses: FER CASTELLS.
Divendres retornem als assajos. A les 8 amb l’assaig de canalla i a partir de les 9 tots junts.

Si hi som tots els somnis són possibles!

En la votació de confiança que es va celebrar el passat 12 de desembre, els vots favorables a la nova Junta Tècnica van ser de 62, havent-hi 1 vot en contra.

En quan a la votació simbòlica que van realitzar els Sagalets i Sagaletes, hi van haver 16 vots que donen confiança a la nova tècnica i 1 vot contrari.

Els integrants de la nova Junta Tècnica són:

Cap de Colla: Domènec Aguilar
Sots Cap de Colla: Anna Tió
Cap de Troncs: Agnès Camps
Cap de Pinyes: Marc Coll
Caps de canalla: Mariona Prat (social) i Marta Cruz (tècnica)

Ja tenim el Mercat Medieval aquí i els Sagals tornem a tenir la parada com cada any, al C/ Hospital d’en Cloquer, darrera el pont romànic.
Us esperem amb el caldo calent, la xocolata, el cafè i la ratafia i els entrepans de botifarra i cansalada.
Bon Mercat Medieval!!

La Junta Electoral de l’associació cultural SAGALS D’OSONA notifica que ahir 24 de Novembre de 2015 va finalitzar el termini per a la presentació de Candidatures a la Junta Tècnica, segons l’acord de convocatòria d’Eleccions que va prendre la Junta Directiva.

Dins del termini de 15 dies corresponent, s’ha presentat 1 Candidatura a Junta Tècnica, procedint ara aquesta Junta Electoral a proclamar aquesta Candidatura com a Junta Tècnica, amb les persones i càrrecs següents:

Domènec Aguilar Alemany, Cap de Colla
Anna Tió Rico, Sots Cap de Colla
Agnès Camps Martínez, Cap de Troncs
Marc Coll Casellas, Cap de Pinyes
Mariona Prat Terradellas i Marta Cruz Navascués, Caps de Canalla en la part social i tècnica respectivament.

Així mateix, la Junta Electoral informa que a comptar de les 22 hores del dia d’avui hi ha un termini de 24 hores per interposar els Recursos o les Esmenes que es considerin convenients, en aplicació de l’article 7 del Reglament per l’elecció de la Junta Tècnica, aprovat en Assemblea General de data 24 de febrer de 2007.

Notificar també que el proper 12 de Desembre es procedirà a la Votació per part dels Associats, als efectes de conèixer el grau de confiança que la Junta Tècnica mereix als associats, no sent vinculant el resultat de la votació.

I perquè consti, firmo aquesta notificació com a Secretari de la Junta Electoral,

Jordi Garriga Muntanyà

Amb el vist-i-plau de la Presidenta Noemí Aguilar Alemany.

Informació del sopar de gala

Després d’acabar la temporada amb la millor actuació de la nostra història, és hora de continuar les celebracions! El proper 21 de novembre celebrarem el tradicional sopar de gala. Pels […]

Continuar llegint →

Avui divendres 28, durant l’assaig, els Sagals col·laborarem en la gravació del videoclip de la nova cançó de Teràpia de Shock “És la nostra història”.

Penseu a portar la camisa i els pantalons blancs a la motxilla!