Associació Cultural Sagals d’Osona
Loteria de Nadal, sorteig del dia 22 de desembre de 2016.

Número 49.239, premiat amb 5 € per cada € jugat.

La Junta Directiva de l’associació, dipositària del número, pagarà les participacions premiades al local d’assaig i seu social de la colla, situat a la Plaça Vicens Albert Ballester, s/n, 08500 Vic, Edifici La Central, entre els dies 10 de gener i 22 de març de 2017, inclusius i únicament, cada dimarts i divendres, en horari entre les 20:00 i les 22:00 h.

La colla agraeix la col·laboració rebuda.

Vic, 22 de desembre de 2016