Reunida la Junta Directiva, en data de 25 de setembre de 2019, en compliment de l’article 10.2 dels Estatuts de l’Associació:

Es CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA pel divendres 18 d’Octubre a les 19.00 hores, a Plaça Vicenç Albert Ballester, s/n (La Central) i, amb els següents punts a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea
  2. Aprovació del Reglament de Règim Intern (RRI) de les Fúries d’Ausa
  3. Situació econòmica d‘ ACSO
  4. Precs i preguntes

La Junta de l’ Associació Cultural Sagals d’Osona, Vic, a 27 de setembre de 2019