La Mulassa de Vic serà a l’Aplec Internacional d’Adifolk

La Mulassa de Vic ha estat seleccionada per representar aquestes bèsties festives de Catalunya a l’Aplec internacional d’adifolk que es farà a l’Alguer al mes d’octubre.
https://www.adifolk.cat/ca/esdeveniments/aplec/33-aplec-internacional-2020-l-alguer-sardenya-itlia
Ens fa molta ilusió poder representar a la ciutat de Vic i a les diferents mulasses de Catalunya en aquesta trobada amb repercussió internacional.

La Infernal de la NovAnormalitat

Les Fúries d’Ausa Seguim cremant tot i les dificultats.
Fem un espectacle de foc en substitució de la infernal el mateix dia que s’havia de celebrar, respectant totes les mesures de seguretat tant amb els assistents com els diables participants.
Volem seguir difonent la cultura del foc en les Festes Majors de la nostra comarca.

Activitat castellera en el marc de la pandèmia del COVID-19

Benvolgut/da
Em plau convidar-lo/a a la Roda de premsa que convoquem des a l’Associació Castellera Sagals d’Osona per presentar el projecte: “Activitat castellera en el marc de la pandèmia del COVID-19”.

Volem transmetre com ha afectat la pandèmia del COVID-19 a l’activitat de l’Associació Cultural Sagals d’Osona, a l’activitat castellera i a la cultura popular en general. I presentar les activitats alternatives que estem preparant per mantenir activa la nostra passió.

Per fer-ho comptarem amb la presència de:
• Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira, Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
• Sra. Susagna Roura i Pujols, 2a tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura, Turisme i Habitatge de l’Ajuntament de Vic
• Sr. Sergi Font i Domènech, President de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
• Sr. Bernat Camps i Martínez President de l’Associació Cultural Sagals d’Osona
• Representants de les colles convidades Marrecs de Salt i Castellers de la Vila de Gràcia
• Artistes Grafiters: Kazzius, Kiwestudio i Miles

Horari: Dimecres 1 de Juliol a les 13h a La Central, Vic.
Adreça: Plaça Vicenç Albert Ballester, s/n
Per raons d’aforament i de seguretat, els mitjans interessats en assistir presencialment a la roda de premsa és imprescindible que ho confirmin enviant un correu a presidencia@sagals.cat, Caldrà que s’identifiquin amb nom i mitjà

Per assistir a la roda de premsa cal portar mascareta. Disposarem de gels hidroalcohòlics per desinfectar-vos les mans abans d’entrar a la sala. Si algun periodista no pot assistir, estem treballant per tal que la compareixença també es pugui seguir per streaming podeu sol•licitar l’accés a: presidencia@sagals.cat.

Bernat Camps Martínez
President de Sagals d’Osona

Convocatòria d’assemblea general extraordinària

Reunida la Junta Directiva, en data de 25 de setembre de 2019, en compliment de l’article 10.2 dels Estatuts de l’Associació:

Es CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA pel divendres 18 d’Octubre a les 19.00 hores, a Plaça Vicenç Albert Ballester, s/n (La Central) i, amb els següents punts a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea
  2. Aprovació del Reglament de Règim Intern (RRI) de les Fúries d’Ausa
  3. Situació econòmica d‘ ACSO
  4. Precs i preguntes

La Junta de l’ Associació Cultural Sagals d’Osona, Vic, a 27 de setembre de 2019

Convocatòria d’Assamblea General Ordinària

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 10 de Febrer, a les 16:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR DE DATA 4 DE MARÇ DE 2018
SEGON.- INFORME DE LA CAP DE COLLA SORTINT
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT
QUART.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019
CINQUÈ.-. CALENDARI PER LA TEMPORADA 2019
SISÈ.- ELECCIÓ DEL SAGAL D’HONOR
SETÈ.- INFORME DE LES DIFERENTS ÀREES (GRALLES, ACTIVITATS, SANITAT, MATERIAL, FÚRIES D’AUSA, ETC)
VUITÈ.- PRESENTACIÓ DE PROJECTE ALTERNATIU A LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL (EN CAS QUE S’HAGI PRESENTAT EN LES CONDICIONS EXPRESSADES EN LA CARTA ENVIADA PEL PRESIDENT A TOTS ELS ASSOCIATS)
NOVÈ.- MOCIÓ DE CONFIANÇA A LA JUNTA ACTUAL (EN EL SUPÒSIT QUE HI HAGI UN PROJECTE ALTERNATIU)
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telèfon 667902278.

Carta del President

Benvolgut Sagal/Sagala,

Tal i com vaig explicar el passat 15 de desembre, en la propera assemblea es compliran dos anys del meu mandat com a president, la meitat dels quatre establerts. Vaig començar un projecte acompanyat per un grup de persones, totes amb il·lusió i ganes de tirar endavant. Les circumstàncies personals de cadascú han fet que aquell equip hagi canviat i s’hagi renovat amb la incorporació d’altres sagals i sagales. Vull aprofitar perquè quedi constància escrita del meu agraïment a tothom que ha format part de la Junta en aquests dos anys.

La gent que ha entrat a la Junta ho ha fet amb les mateixes ganes i il·lusió que la que hi havia, com a mínim, i amb intenció de continuar fins al final del mandat. L’equip per al proper any està conformat per:
– Eduard Oliván, president.
– Ivan Font, vicepresident.
– Jordi Garriga, secretari.
– Jaume Font, tresorer.
– Montse Rizo, vocal de sanitat.
– Jaume Gudiol, vocal d’actuacions i relació amb colles.
– Pau Font, vocal de material.
– Marina Lavila, vocal d’activitats.
– Pep Cassany, vocal.
– Dos representants de la Junta Tècnica.

Personalment, tinc la mateixa il·lusió o més que tenia fa dos anys, renovada igual que la composició de la Junta. Però és evident que aquesta és una junta molt diferent de la que vaig presentar, i que, malgrat els estatuts permeten la lliure substitució o canvi dels membres de la junta, i el meu projecte i compromís personal segueix vigent i és compartit pels nous membres, per coherència personal i per respecte als socis i a l’assemblea, i també al càrrec que represento, em veig en l’obligació ètica i moral d’obrir la porta a la presentació d’una alternativa al projecte actual.

Per això, i per complir amb la legislació vigent i els propis estatuts de l’associació, si hi ha algú interessat en presentar una alternativa ho haurà de comunicar al secretari, Jordi Garriga, abans del 25 de gener, incloent-hi els noms del President, Vicepresident, Secretari i Tresorer proposats. A l’Assemblea General tindran temps per fer la presentació del seu projecte, prèviament a la votació de confiança. En el cas que no es presenti cap alternativa, no es votarà la qüestió de confiança.

En el cas que es presenti una alternativa, després de la seva exposició es donarà pas a la votació de la qüestió de confiança. Per superar la votació, es requereix una majoria simple dels assistents, tal i com estableixen els estatuts respecte de les votacions a l’assemblea. Us recordo que només els socis que estiguin al corrent de pagament de les quotes poden assistir a l’assemblea.

Si la Junta actual no supera la qüestió de confiança, donarem per entès que l’Assemblea opta per un canvi en la gestió, i dimitirem per donar pas a la nova junta. Igualment, si la Junta actual supera la qüestió de confiança, esgotarem el nostre mandat fins al final. Vull que quedi clar que la votació de confiança no es recull ni als estatuts ni a la legislació vigent, i que la plantejo voluntàriament per donar veu als socis, sotmetent-me a mi mateix i a la resta de la junta a la voluntat de l’Assemblea.

Per la meva part, i és obvi perquè no pot ser d’una altra manera, si sorgeix una altra candidatura i l’assemblea opta pel canvi, seguiré col·laborant per activa i per passiva amb la nova junta.

Espero comptar amb la teva assistència a la propera assemblea, quanta més gent hi hagi més legítima serà la decisió que es prengui.

Eduard Oliván Vendrell
President de l’Associació Cultural Sagals d’Osona

Junta Tècnica

Havent finalitzat el Dilluns 3 de Desembre el termini de presentació de Candidatures per a Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama que s, ha presentat 1 única integrada per:
Cap de Colla: VICTOR NIUBO GARCIA
Cap de Pinyes: MARC BERENGUER ARROYO
Cap de Troncs: JANA FONT AGUILAR
Cap de Canalla: CAROLA DANÉS PAGANS
Aquesta Candidatura disposa del termini de 24 hores per esmenar possibles causes que la puguin invalidar. Qualsevol Reclamació o Recurs que pugui haver-hi ha de presentar-se en el termini de 24 hores i correspondrà a la Junta Electoral la seva resolució.
Aquesta Candidatura exposarà el seu programa i propostes el 15 de Desembre a la Central.
Als efectes de conèixer el grau de confiança que mereix aquesta Junta Tècnica, es procedirà a la Votació el Dissabte 15 de Desembre de 2018, no sent vinculant el resultat de la votació
Vic, a 4 de Desembre de 2018.
Secretari de la Junta Electoral: Jordi Garriga.
President de la Junta Electoral: Eduard Olivan

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 4 de Març, a les 11:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.– Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 12 de Febrer de 2017.

SEGON.– Informe de Presidència

TERCER.- Informe de la Cap de Colla

QUART.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2017, i aprovació del Pressupost pel 2018.

CINQUÈ.- Calendari per la Temporada 2018

SISÈ.- Elecció del Sagal d’Honor

SETÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

VUITÈ.- Modificacions parcials de Normativa dels Sagals

NOVÈ.- Votació del nou disseny de la Dessuadora

DESÈ.- Baixes i Altes a la Junta Directiva

ONZÈ.- Torn obert de precs i preguntes

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

 

Vic, 12 de Febrer de 2018

 

El President:

Eduard Oliván Vendrell